Функция Minute

Връща минутата от часа, която съответства на серийна стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Синтаксис:


Minute (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийната стойност за точен час, от която се изчислява стойността на минутите.

Тази функция е противоположна на TimeSerial. Тя връща минутите от стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial илиTimeValue. Например изразът

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

връща стойността 30.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "Текущата минута е " & Minute(Now) & "."
     End Sub
   

Моля, подкрепете ни!