Преобразуване на стойности – часове

Следващите функции преобразуват стойности – часове към числа, с които могат да се извършват изчисления.

Функция Hour

Връща само часа от стойност за точен час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Функция Minute (BASIC)

Връща минутата от часа, която съответства на серийна стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Функция Second

Връща секундите от серийна стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Функция TimeSerial

Изчислява серийна стойност за час от зададени числови параметри – час, минута и секунда. Впоследствие можете да я използвате, за да пресмятате разлики между часове.

Функция TimeValue

Изчислява серийна стойност за час по зададени като низове час, минута и секунда. Стойността представя часа като едно единствено число. Тя може да се използва за изчисляване на разлики между часове.

Функция CDateToUnoTime

Връща часа от дадена дата като структура от типа com.sun.star.util.Time на UNO.

Функция CDateFromUnoTime

Преобразува структура от тип com.sun.star.util.Time на UNO до стойност от тип Date.

Функция CDateToUnoDateTime

Връща часа от дадена дата като структура от типа com.sun.star.util.DateTime на UNO.

Функция CDateFromUnoDateTime

Преобразува структура от тип com.sun.star.util.DateTime на UNO до стойност от тип Date.

Моля, подкрепете ни!