Функция DatePart

Функцията DatePart връща зададена част от дата.

Синтаксис:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Връщана стойност:

Извличаната част на дадената дата.

Параметри:

interval – низова стойност от долната таблица, задаваща периода от дати.

interval (низова стойност)

Обяснение

yyyy

Година

q

Тримесечие

m

Месец

y

Ден от годината

w

Ден от седмицата

ww

Седмица от годината

d

Ден

h

Час

n

Минута

s

Секунда


date – датата, от която трябва да се изчисли резултатът.

Литералите за дати позволяват задаване на еднозначни променливи за дати, независими от текущия език. Литералите са оградени със знак диез #. Възможните формати са:

firstdayofweek: незадължителен параметър, който задава началния ден на седмицата.

Стойност на firstdayofweek

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Неделя (по подразбиране)

2

Понеделник

3

Вторник

4

Сряда

5

Четвъртък

6

Петък

7

Събота


firstweekofyear: незадължителен параметър, който задава началната седмица на годината.

Стойност на firstweekofyear

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Седмица 1 е седмицата, съдъжаща 1 януари (по подразбиране).

2

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща четири или повече дни от съответната година.

3

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща само дни от новата година.


Пример:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Моля, подкрепете ни!