Функция CDateToUnoDateTime

Връща часа от дадена дата като структура от типа com.sun.star.util.DateTime на UNO.

Синтаксис:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Връщана стойност:

com.sun.star.util.DateTime

Параметри:

aDate: стойност от тип Date за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Моля, подкрепете ни!