Функция CDateFromUnoTime

Преобразува структура от тип com.sun.star.util.Time на UNO до стойност от тип Date.

Синтаксис:


CDateFromUnoTime(aTime)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

aTime: стойност от тип Time за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Моля, подкрепете ни!