Функция CDateToUnoTime

Връща часа от дадена дата като структура от типа com.sun.star.util.Time на UNO.

Синтаксис:


CDateToUnoTime(aDate)

Връщана стойност:

com.sun.star.util.Time

Параметри:

aDate: стойност от тип Date за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Моля, подкрепете ни!