Функция CDateToUnoDate

Връща датата като структура от типа com.sun.star.util.Date на UNO.

Синтаксис:


CDateToUnoDate(aDate)

Връщана стойност:

com.sun.star.util.Date

Параметри:

aDate: стойност от тип Date за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Моля, подкрепете ни!