Функция CDateFromIso

Приема низ с дата във формата на ISO (YYYYMMDD или YYYY-MM-DD) и връща вътрешното числово представяне на датата.

Годината трябва да се състои или от две цифри (поддържа се само във формата YYMMDD без разделители за съвместимост), или от поне четири. При четири цифри трябва да има водещи нули, ако абсолютната стойност е под 1000, допуска се отрицателна стойност с водещ минус, ако датата е преди новата ера, и цифрите може да са повече от четири, ако абсолютната стойност е над 9999. Форматираният низ може да е в диапазона от "-327680101" до "327671231" или от "-32768-01-01" до "32767-12-31".

Невалидна дата предизвиква грешка. Година 0 не се приема, последният ден преди новата ера е -0001-12-31, а следващият ден, вече от новата ера, е 0001-01-01. Датите преди 1582 г. са по пролептичния грегориански календар.

Икона Съвет

При преобразуване на серийно число на дата към печатаем низ, например за командите Print и MsgBox, се използва подразбираният календар на локала и при датата 1582-10-15 може да се превключи към юлиански календар, при което ще се покаже различна от очакваната дата. Използвайте функцията CDateToIso, за да преобразувате такива серийни числа към низово представяне в пролептичния грегориански календар.


Икона Бележка

Форматът YYYY-MM-DD с разделители се поддържа от LibreOffice 5.3.4 нататък. Годините преди 100 и след 9999 се приемат от LibreOffice 5.4 нататък, ако не е активен режимът на съвместимост с VBA.


Синтаксис:


CDateFromIso(String)

Връщана стойност:

Вътрешно числово представяне на датата

Параметри:

String: низ, съдържащ дата във формата на ISO.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

връща 31.12.2002 г. във формата за дати на вашата система.

Моля, подкрепете ни!