Функция WeekDay

Приема серийно число, генерирано от функцията DateSerial или DateValue и връща число, съответстващо на деня от седмицата.

note

Тази страница описва функцията WeekDay, използвана в скриптове на Basic. Ако ви интересува функцията WeekDay, използвана в LibreOffice Calc, вижте тази страница от помощта.


Синтаксис:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Параметри:

SerialDate: числов израз – серийно число на дата, за която искате да бъде изчислен денят от седмицата.

FirstDayOfWeek: целочислена стойност, указваща кой ден от седмицата се смята за първи. Подразбираната стойност е 0, която означава, че за определяне на първия ден от седмицата се използват системните настройки за локал.

Параметърът FirstDayOfWeek приема стойности от 0 до 7. В таблицата по-долу са описани значенията на допустимите стойности.

Стойност

Константа на VBA

Описание

0

vbUseSystemDayOfWeek

Използват се системните настройки за локал.

1

vbSunday

Неделя (по подразбиране)

2

vbMonday

Понеделник

3

vbTuesday

Вторник

4

vbWednesday

Сряда

5

vbThursday

Четвъртък

6

vbFriday

Петък

7

vbSaturday

Събота


note

Изброените по-горе константи на VBA са достъпни само ако е разрешена поддръжката за VBA. За повече информация прочетете страницата Оператор VBASupport от помощта.


Резултат:

Integer

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

В следващия пример е използвана функцията Now(), за да се определи текущият ден от седмицата.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' Връща и показва деня от седмицата
  Select Case WeekDay( Now )
      Case 1: sDay="Неделя"
      Case 2: sDay="Понеделник"
      Case 3: sDay="Вторник"
      Case 4: sDay="Сряда"
      Case 5: sDay="Четвъртък"
      Case 6: sDay="Петък"
      Case 7: sDay="Събота"
  End Select
  MsgBox "" + sDay, 64, "Днес е"
End Sub

Следващият пример илюстрира употребата на параметъра FirstDayOfWeek, като се приема, че вторник е първият ден от седмицата.


 Dim someDay As Long
 ' Денят 1 януари 2021 г. е бил петък.
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Отпечатва "6", ако неделя е първият ден от седмицата.
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Отпечатва "4", ако вторник е първият ден от седмицата.
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Моля, подкрепете ни!