Функция Month

Връща месеца от годината по зададено серийно число на дата, генерирано от функцията DateSerial или DateValue.

Синтаксис:


Month (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийно число на дата, за която желаете да изчислите месеца от годината.

Тази функция е противоположна на DateSerial и връща месеца от годината по зададено серийно число на дата, генерирано от функцията DateSerial или DateValue. Например изразът


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

връща стойността 12.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now), 64, "Текущ месец"
End Sub

Моля, подкрепете ни!