Функция DateValue

Връща обект от тип Date по низ, представящ дата.

Върнатият обект се представя вътрешно като единична числова стойност, съответстваща на зададената дата. Тази стойност може да се използва за изчисляване на броя дни между две дати.

Синтаксис:


 DateValue(date As String)

Параметри:

date: низ, съдържащ датата, която ще бъде преобразувана към обект от тип Date.

note

Низът, подаван към DateValue, трябва да е в някой от форматите, дефинирани от настройката за локал (вижте - Езици и локали - Общи) или във формата за дати на ISO "yyyy-mm-dd" (година, месец и ден, разделени с късо тире).


Резултат:

Date.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Отпечатва локализираната дата
   MsgBox aDate
   ' Извлича годината, месеца и деня от обекта дата
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Отпечатва числовата стойност, съответстваща на датата (като тип Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Моля, подкрепете ни!