Функции за дати и часове

Чрез описаните тук опертори и функции можете да извършвате изчисления с дати и часове.

LibreOffice Basic ви позволява да пресмятате разлики между дати или часове, като ги преобразувате в числови стойности от непрекъсната скала. След изчисляването на разликата, тя може да бъде преобразувана обратно в стандартните формати за дати и часове.

Икона Съвет

Можете да комбинирате дата и час в единична числова стойност с плаваща запетая. Датите съответстват на цели числа, а часовете – на дроби. LibreOffice Basic поддържа и променливи от тип Date, които могат да съдържат точно време, включващо дата и час.


Преобразуване на стойности – дати

Следващите функции преобразуват стойности – дати към числа, с които може да се извършват изчисления, и обратно.

Преобразуване на стойности – часове

Следващите функции преобразуват стойности – часове към числа, с които могат да се извършват изчисления.

Системна дата и час

Следващите функции и оператори променят или връщат системната дата и час.

Моля, подкрепете ни!