Функция FileExists

Определя дали файл или директория е налице върху носител на данни.

Синтаксис:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

FileName | DirectoryName: низов израз, който еднозначно посочва файл. Може да е във вид на URL.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Моля, подкрепете ни!