Оператор Name

Преименува съществуващ файл или директория.

Синтаксис:


Name OldName As String As NewName As String

Параметри:

OldName, NewName: низов израз – име на файл заедно с пътя. Може да са зададени във вид на URL.

Пример:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Файлът вече съществува."
End If
End
End Sub

Моля, подкрепете ни!