Оператор Kill

Изтрива файл от диск.

Синтаксис:


Kill File As String

Параметри:

File: низов израз, който еднозначно посочва файл. Може да бъде във вид на URL.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Файлът трябва предварително да е създаден
End Sub

Моля, подкрепете ни!