Функция GetAttr

Връща комбинация от битове, които отразяват типа на файла или името на том или директория.

Синтаксис:


GetAttr (Text As String)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Text: низов израз, който еднозначно посочва файл. Може да бъде във вид на URL.

Тази функция определя атрибутите на зададен файл и връща комбинация от битове, отразяваща следните атрибути:

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

53 Файлът не е намерен

Стойност

Наименувана константа

Стойност

Дефиниция

ATTR_NORMAL

0

Нормални файлове.

ATTR_READONLY

1

Файлове само за четене.

ATTR_HIDDEN

2

Скрит файл.

ATTR_SYSTEM

4

Системен файл.

ATTR_VOLUME

8

Връща името на тома.

ATTR_DIRECTORY

16

Връща само името на директорията.

ATTR_ARCHIVE

32

Файлът е бил променен след последното архивиране (бит за архивиране).


Ако искате да знаете дали определен бит от байта с атрибути е единица, използвайте следния метод:

Пример:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Местоназначение за обработка на грешки
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Моля, подкрепете ни!