Функция FileLen

Връща дължината на файл в байтове.

Синтаксис:


FileLen (Text As String) As Long

Резултат:

Long

tip

Използвайте услугата ScriptForge.FileSystem и метода GetFileLen(), когато се очаква размерът да е над 2 гигабайта.


Параметри:

Text: низов израз, който еднозначно посочва файл. Може да бъде във вид на URL.

Тази функция определя дължината на файл. Ако FileLen бъде извикана за отворен файл, връща дължината му отпреди отварянето. За да определите текущата дължина на отворен файл, използвайте функцията Lof.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Моля, подкрепете ни!