Оператор FileCopy

Копира файл.

Синтаксис:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Параметри:

TextFrom: низов израз със стойност името на файла, който искате да се копира. Изразът може да включва информация за път и устройство. Ако желаете, можете да въведете пътя във вид на URL.

TextTo: низов израз, който задава къде да бъде копиран файлът. Може да съдържа устройство, път и име на файл – местоназначение или път във вид на URL.

Икона Бележка

С оператора FileCopy можете да копирате само файлове, които не са отворени.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Моля, подкрепете ни!