Функция CurDir

Връща вариантен низ, който представлява текущия път.

warning

Някои специфични за DOS функции за файлове и директории вече не се предлагат в LibreOffice или функционалността им е ограничена. Например, не се предлага поддръжка за функциите ChDir, ChDrive и CurDir. Някои специфични за DOS свойства вече не се използват във функциите, които очакват файлови свойства като параметри (например, за да се отличават скрити и системни файлове). Така се осигурява възможно най-високо ниво на платформена независимост за LibreOffice. Затова тази функционалност ще бъде премахната в бъдещо издание.


note

Библиотеката ScriptForge в LibreOffice 7.1 предоставя услугата FileSystem с методи за боравене с файлове и папки в потребителски скриптове.


Синтаксис:


CurDir [(Text As String)]

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: Низов израз, указващ съществуващо устройство, например "C" за първия дял на първия твърд диск. Този параметър се използва само в Windows.

Ако не е указано устройство или ако за устройство е зададен низ с нулева дължина (""), CurDir връща пътя на текущото устройство. LibreOffice Basic докладва грешка, ако синтаксисът на описанието на устройство е неправилен или ако устройството не съществува.

Тази функция е нечувствителна към регистъра на буквите.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

68 Устройството не е налично

7 Недостиг на памет

51 Вътрешна грешка

Пример:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Моля, подкрепете ни!