Оператор ChDrive

Сменя текущото устройство.

warning

Някои специфични за DOS функции за файлове и директории вече не се предлагат в LibreOffice или функционалността им е ограничена. Например, не се предлага поддръжка за функциите ChDir, ChDrive и CurDir. Някои специфични за DOS свойства вече не се използват във функциите, които очакват файлови свойства като параметри (например, за да се отличават скрити и системни файлове). Така се осигурява възможно най-високо ниво на платформена независимост за LibreOffice. Затова тази функционалност ще бъде премахната в бъдещо издание.


note

Библиотеката ScriptForge в LibreOffice 7.1 предоставя услугата FileSystem с методи за боравене с файлове и папки в потребителски скриптове.


Синтаксис:


  ChDrive Text As String

Параметри:

Text: низов израз със стойност буквата на новото устройство. Ако желаете, можете да използвате изписване като в URL.

На устройството трябва да е присвоена главна буква. В Windows буквата, която приписвате на устройството, е ограничена от настройката в LASTDRV. Ако аргументът за устройство е низ от няколко знака, се взима само първата буква. Ако опитате достъп до несъществуващо устройство, възниква грешка, която може да бъде обработена с оператора OnError.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

68 Устройството не е налично

76 Пътят не е намерен

Пример:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Възможно е само ако съществува устройство „D“.
  End Sub

Моля, подкрепете ни!