Оператор ChDir

Сменя текущата директория или устройство.

warning

Някои специфични за DOS функции за файлове и директории вече не се предлагат в LibreOffice или функционалността им е ограничена. Например, не се предлага поддръжка за функциите ChDir, ChDrive и CurDir. Някои специфични за DOS свойства вече не се използват във функциите, които очакват файлови свойства като параметри (например, за да се отличават скрити и системни файлове). Така се осигурява възможно най-високо ниво на платформена независимост за LibreOffice. Затова тази функционалност ще бъде премахната в бъдещо издание.


note

Библиотеката ScriptForge в LibreOffice 7.1 предоставя услугата FileSystem с методи за боравене с файлове и папки в потребителски скриптове.


Синтаксис:


ChDir Text As String

Параметри:

Text: низов израз, задаващ пътя на директорията или устройството.

Икона Бележка

Ако желаете да промените само текущото устройство, въведете буква на устройство, последвана от двоеточие.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Моля, подкрепете ни!