Оператор ChDir

Сменя текущата директория или устройство.

Икона Внимание

Този оператор в момента не работи според документацията. Вижте този дефект за повече информация.


Синтаксис:


ChDir Text As String

Параметри:

Text: низов израз, задаващ пътя на директорията или устройството.

Икона Бележка

Ако желаете да промените само текущото устройство, въведете буква на устройство, последвана от двоеточие.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Моля, подкрепете ни!