Управление на файлове

Тук са описани функции и оператори за управление на файлове.

Оператор ChDir

Сменя текущата директория или устройство.

Оператор ChDrive

Сменя текущото устройство.

Функция CurDir

Връща вариантен низ, който представлява текущия път.

Функция Dir

Връща името на файл, директория или всички файлове и директории в устройство или директория, които отговарят на зададения път за търсене.

Функция FileAttr

Връща режима за достъп или номера за достъп до файл, отворен с оператора Open. Номерът за достъп до файл зависи от операционната система (OSH = Operating System Handle, манипулатор на операционната система).

Оператор FileCopy

Копира файл.

Функция FileDateTime

Връща низ, който съдържа датата и часа на създаване или последна промяна на даден файл.

Функция FileExists

Определя дали файл или директория е налице върху носител на данни.

Функция FileLen

Връща дължината на файл в байтове.

Функция GetAttr

Връща комбинация от битове, които отразяват типа на файла или името на том или директория.

Функция GetPathSeparator

Връща зависимия от системата разделител за директории, с чиято помощ се задават файлови пътища.

Оператор Kill

Изтрива файл от диск.

Оператор MkDir

Диаграма на оператора MkDir

Създава нова директория върху носител на данни.

Оператор Name

Преименува съществуващ файл или директория.

Оператор RmDir

Изтрива съществуваща директория от носител на данни.

Оператор SetAttr

Променя атрибутите на зададен файл.

Моля, подкрепете ни!