Оператор Seek

Задава позицията за следващото записване или четене във файл, отворен с оператора Open.

За файлове с произволен достъп операторът Seek задава номера на следващия запис, до който ще бъде осъществен достъп.

За всички други файлове операторът задава позицията на байта, с който ще бъде извършена следващата операция.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Параметри:

fileNum: номерът на канал за данни, използван в оператора Open.

filePos, recordNum: позиция за следващото записване или четене. Тя може да бъде число между 1 и 2147483647. В зависимост от типа на файла, позицията означава номера на записа (файлове в режима Random) или позицията на байта (файлове в режимите Binary, Output, Append или Input). Първият байт във файла отговаря на позиция 1, вторият – на позиция 2 и т.н.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Функция Seek

Моля, подкрепете ни!