Функция Lof

Връща размера на отворен файл в байтове.

Синтаксис:


Lof (FileNumber) As Long

Резултат:

Long

Параметри:

FileNumber: целочислен израз – номер на файл, отворен с оператора Open.

Икона Съвет

За да намерите дължината на файл, който не е отворен, използвайте функцията FileLen.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Пример:

Моля, подкрепете ни!