Функция Loc

Връща текущата позиция в отворен файл.

Синтаксис:


Loc(FileNumber)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

FileNumber: целочислен израз – номер на файл, отворен с оператора Open.

Функцията Loc се използва за отворен файл с произволен достъп и връща номера на последния запис, който е бил четен или записван.

Във файл с последователен достъп функцията Loc връща позицията във файла, разделена на 128. За двоични файлове се връща позицията на последния прочетен или записан байт.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Моля, подкрепете ни!