Функция Eof

Определя дали файловият указател е достигнал края на файла.

Синтаксис:


Eof (IntExpression As Integer)

Резултат:

Bool

Параметри:

IntExpression: целочислен израз – номер на отворен файл.

Използвайте EOF, за да избегнете грешки при опит за четене след края на файл. Когато четете от файл с оператора Input или Get, файловият указател нараства с броя на прочетените байтове. Когато бъде достигнат краят на файла, EOF връща стойността True (-1).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Пример:

Моля, подкрепете ни!