Оператор Write#

Записва данни в текстов файл с последователен достъп със знаци разделители.

tip

С оператора Print# можете да извеждате данни в текстов файл с последователен достъп. С оператора Put# можете да записвате данни в двоичен файл или файл с произволен достъп.


Синтаксис:

Диаграма на оператора Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Параметри:

fileNum: числов израз, задаващ номера на файл, който е получен от оператора Open за съответния файл.

expression (списък): разделени със запетаи променливи или изрази, чиито стойности желаете да се запишат във файла.

Ако списъкът с изрази е пропуснат, операторът Write добавя празен ред към файла.

За да добавите списък от стойности на изрази към нов или съществуващ файл, файлът трябва да бъде отворен в режима Output или Append.

Низовете, които записвате, се ограждат с кавички и се разделят със запетаи. Не е необходимо да въвеждате тези разделители в списъка с изрази.

Всеки оператор Write извежда знак за край на ред като като последен елемент.

Числата с десетични разделители се преобразуват според настройките на локала.

Пример:

Моля, подкрепете ни!