Входно-изходни функции за файлове

Оператор Get

Прочита в променлива запис от файл с произволен достъп или последователност от байтове от двоичен файл.

Оператор Input#

Чете данни от отворен файл с последователен достъп.

Оператор Line Input#

Чете в променлива ред от файл с последователен достъп.

Оператор Put#

Записва запис във файл с произволен достъп или последователност от байтове в двоичен файл.

Оператор Write#

Записва данни в текстов файл с последователен достъп със знаци разделители.

Функция Loc

Връща текущата позиция в отворен файл.

Функция Seek

Връща позицията за следващото записване или четене във файл, отворен с оператора Open.

Функция Eof

Определя дали файловият указател е достигнал края на файла.

Функция Lof

Връща размера на отворен файл в байтове.

Моля, подкрепете ни!