Функция FreeFile

Връща следващия достъпен файлов номер за отваряне на файл. Използвайте тази функция, за да отворите файл с файлов номер, който не е в употреба от друг отворен в момента файл.

Синтаксис:


FreeFile

Резултат:

Integer

Параметри:

Тази функция може да бъде използвана само непосредствено преди оператор Open. FreeFile връща следващия достъпен файлов номер, но не го резервира.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

67 Твърде много файлове

Пример:

Моля, подкрепете ни!