Оператор Close

Затваря зададен файл, който е бил отворен с оператора Open.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Close


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Параметри:

fileNum: целочислен израз, който задава номера на канала за данни, отворен с оператора Open.

Пример:

Моля, подкрепете ни!