Отваряне и затваряне на файлове

Оператор Close

Затваря зададен файл, който е бил отворен с оператора Open.

Функция FreeFile

Връща следващия достъпен файлов номер за отваряне на файл. Използвайте тази функция, за да отворите файл с файлов номер, който не е в употреба от друг отворен в момента файл.

Оператор Open

Отваря канал за данни.

Оператор Reset

Затваря всички отворени файлове и записва съдържанията на всички файлови буфери върху твърдия диск.

Моля, подкрепете ни!