Входно-изходни функции за файлове

Входно-изходните функции за файлове служат за създаване и управление на дефинирани от потребителя файлове с данни.

Чрез тях можете да създавате файлове с произволен достъп, от които могат да се зареждат избрани записи чрез указване на поредния им номер. С файловите входно-изходни функции можете също да получавате информация за размери, пътища и дати на създаване на файлове и директории.

note

Библиотеката ScriptForge в LibreOffice 7.1 предоставя услугата FileSystem с методи за боравене с файлове и папки в потребителски скриптове.


Отваряне и затваряне на файлове

Входно-изходни функции за файлове

Управление на файлове

Тук са описани функции и оператори за управление на файлове.

Моля, подкрепете ни!