Функция RGB [VBA]

Връща целочислена стойност на цвят от тип Long, съставена от червен, зелен и син компонент, според формулата за цвят на VBA.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


RGB (Red, Green, Blue)

Резултат:

Long

Параметри:

red: целочислен израз, представящ червения компонент (0 – 255) на съставния цвят.

green: целочислен израз, представящ зеления компонент (0 – 255) на съставния цвят.

blue: целочислен израз, представящ синия компонент (0 – 255) на съставния цвят.

warning

Заради режима на съвместимост с VBA (Option VBASupport 1) стойността от тип Long се изчислява като
Резултат = червено + зелено × 256 + синьо × 65 536.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' връща 13107328
End Sub

Моля, подкрепете ни!