Функция QBColor

Връща цветовия код RGB на цвят, зададен като цветова стойност от по-стара система за програмиране, базирана на MS-DOS.

Синтаксис:

QBColor (ColorNumber As Integer)

Резултат:

Long

Параметри:

ColorNumber: целочислен израз, който задава цветовата стойност, подадена от по-стара система за програмиране, базирана на MS-DOS.

ColorNumber може да има следните стойности:

0: черно

1: синьо

2: зелено

3: синьозелено

4: червено

5: пурпурно

6: жълто

7: бяло

8: сиво

9: светло синьо

10: светло зелено

11: светло синьозелено

12: светло червено

13: светло пурпурно

14: светло жълто

15: ярко бяло

Тази функция служи само за преобразуване от по-стари приложени на BASIC, базирани на MS-DOS, които използват горните цветови кодове. Функцията връща стойност от тип long integer, представяща цвета, който да бъде използван в развойната среда на LibreOffice.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext, 0, "Цвят " & iColor
End Sub

Моля, подкрепете ни!