Функция InputBox

Показва подкана в диалогов прозорец, в който потребителят може да въвежда текст. Въведеното се присвоява на променлива.

Операторът InputBox е удобен начин за въвеждане на текст чрез диалогов прозорец. Потвърдете въвеждането с бутона „OK“ или клавиша Return. Въведеният текст се връща като резултат на функцията. Ако затворите диалоговия прозорец с „Отказ“, InputBox връща низ с нулева дължина ("").

Синтаксис:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Връщана стойност:

String

Параметър:

Msg: низов израз, показван като съобщение в диалоговия прозорец.

Title: низов израз, показван в заглавната лента на диалоговия прозорец.

Default: низов израз, показван в текстовото поле като подразбирана стойност, ако не е въведено друго.

x_pos: целочислен израз, който задава хоризонталната позиция на диалоговия прозорец. Позицията представлява абсолютна координата и не е относителна спрямо прозореца на офис приложението.

y_pos: целочислен израз, който задава вертикалната позиция на диалоговия прозорец. Позицията представлява абсолютна координата и не е относителна спрямо прозореца на офис приложението.

Ако x_pos и y_pos са пропуснати, диалоговият прозорец се центрира върху екрана. Позицията се задава в туипове.

Пример:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox("Моля, въведете фраза:", "Драги потребителю")
    MsgBox(sText, 64, "Потвърждение на фразата")
End Sub

Моля, подкрепете ни!