Функция InputBox

Показва подкана в диалогов прозорец, в който потребителят може да въвежда текст. Въведеното се присвоява на променлива.

Операторът InputBox е удобен начин за въвеждане на текст чрез диалогов прозорец. Потвърдете въвеждането с бутона „OK“ или клавиша Return. Въведеният текст се връща като резултат на функцията. Ако затворите диалоговия прозорец с „Отказ“, InputBox връща низ с нулева дължина ("").

Синтаксис:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Параметри:

prompt: низов израз, показван като съобщение в диалоговия прозорец.

title: низов израз, показван в заглавната лента на диалоговия прозорец.

default: низов израз, показван в текстовото поле като подразбирана стойност, ако не е въведено друго.

xpostwips: целочислен израз, който задава хоризонталната позиция на диалоговия прозорец. Позицията представлява абсолютна координата и не е относителна спрямо прозореца на LibreOffice.

ypostwips: целочислен израз, който задава вертикалната позиция на диалоговия прозорец. Позицията представлява абсолютна координата и не е относителна спрямо прозореца на LibreOffice.

Ако xpostwips и ypostwips са пропуснати, диалоговият прозорец се центрира върху екрана. Позицията се задава в туипове.

Резултат:

String

Пример:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox("Моля, въведете фраза:", "Драги потребителю")
    MsgBox(sText, 64, "Потвърждение на фразата")
End Sub

Моля, подкрепете ни!