Функции за въвеждане с помощта на екрана

В този раздел са описани функциите за управление на въвеждането с помощта на екрана.

Функция InputBox

Показва подкана в диалогов прозорец, в който потребителят може да въвежда текст. Въведеното се присвоява на променлива.

Моля, подкрепете ни!