Входно-изходни функции за екрана

В този раздел са описани функциите за показване на диалогови прозорци за въвеждане и извеждане на стойности.

Функции за извеждане върху екрана

В този раздел са описани функции, които служат за извеждане на информация върху екрана.

Функции за въвеждане с помощта на екрана

В този раздел са описани функциите за управление на въвеждането с помощта на екрана.

Функции за цветове

В този раздел са описани функциите за задаване на цветове.

Моля, подкрепете ни!