Библиотеката ScriptBindingLibrary

За достъп до тази команда...

Отворете Инструменти - Макроси - Организиране на диалози и изберете контейнера Диалози на LibreOffice.


Описание

Библиотеката ScriptBindingLibrary съдържа само диалози и се използва от примерните скриптове Highlight на LibreOffice. Диалозите му са споделени от примерните скриптове на Beanshell, Java и JavaScript.

Стартирането на някой от примерните скриптове Highlight зарежда в паметта библиотеката ScriptBindingLibrary.

note

Тази библиотека не се използва от LibreOffice Basic.


Избор на макрос на Basic

Скриптове на Beanshell, Java и JavaScript

Моля, подкрепете ни!