Библиотеката ImportWizard

За достъп до тази команда...

Отворете Инструменти - Макроси - LibreOffice Basic - Редактиране и изберете контейнера Макроси на приложението.

Отворете Инструменти - Макроси - Управление на диалогови прозорци и изберете контейнера Диалогови прозорци на LibreOffice.


Икона Внимание

Необходима е още работа по правилността и пълнотата на тази страница. Моля, присъединете се към проекта LibreOffice и ни помогнете да попълним липсващата информация. Посетете уебстраницата ни относно създаването на съдържание за помощта.


Описание

Библиотеката ImportWizard се използва от помощника Преобразуване на документи.

Входната ѝ точка е:

Избирането на помощника Преобразуване на документи зарежда в паметта следните библиотеки:

note

Когато в паметта са заредени няколко библиотеки на Basic, може да съществуват конфликти между имената на подпрограми на Basic.


Библиотека на Basic Tools

Преобразуване на документи описва функционалността на библиотеката ImportWizard.

Моля, подкрепете ни!