Библиотеката Gimmicks

За достъп до тази команда...

Отворете Инструменти - Макроси - LibreOffice Basic - Редактиране и изберете контейнера Макроси на приложението.


Икона Внимание

Необходима е още работа по правилността и пълнотата на тази страница. Моля, присъединете се към проекта LibreOffice и ни помогнете да попълним липсващата информация. Посетете уебстраницата ни относно създаването на съдържание за помощта.


Икона Бележка

Тази библиотека трябва да бъде заредена преди изпълнение. Осигурете изпълнението на следния оператор преди стартирането на който и да е макрос, използващ тази библиотека:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Описание

Библиотеката Gimmicks се използва от помощника Автотекст.

Входните ѝ точки са:

Избирането на Инструменти - Автотекст зарежда следната библиотека в паметта:

note

Когато в паметта са заредени няколко библиотеки на Basic, може да съществуват конфликти между имената на подпрограми на Basic.


Библиотека на Basic Tools

В Работа с автотекст е обяснено каква роля изпълнява библиотеката Gimmicks.

Моля, подкрепете ни!