note

Този метод не е наличен в Basic.


note

Това свойство не е налично в Basic.


note

Този метод не е наличен в Python.


note

Това свойство не е налично в Python.


note

Тази услуга е налична от LibreOffice 7.3 нататък.


note

Този метод е наличен от LibreOffice 7.3 нататък.


note

Това свойство е налично от LibreOffice 7.3 нататък.


note

Тази услуга е налична от LibreOffice 7.2 нататък.


note

Тези методи са налични от LibreOffice 7.2 нататък.


note

Този метод е наличен от LibreOffice 7.2 нататък.


note

Тази контрола е налична от LibreOffice 7.2 нататък.


note

Тези свойства на събитие са налични от LibreOffice 7.2 нататък.


note

Това свойство е налично от LibreOffice 7.2 нататък.


Моля, подкрепете ни!