Вмъкване на контроли

Отваря лентата Кутия с инструменти.

Икона

Вмъкване на контроли

Бутон

Икона

Добавя команден бутон. Командните бутони могат да се използват за изпълняване на команда при определено събитие, например щракване с мишката.

Ако желаете, можете да добавите текст или графика в бутона.

Поле за изображение

Икона

Добавя контрола, която показва графика.

Поле за отметка

Икона

Добавя поле за отметка, което може да се използва за включване и изключване на функция.

Превключвател

Икона

Добавя бутон, който позволява на потребителя да избере измежду няколко възможности. Групираните бутони за избор трябва да имат последователни индекси за обхождане с Tab. Те обикновено са оградени с групираща рамка. Ако имате две групи от превключватели, между индексите за обхождане на двете групи трябва да има поне един индекс на друг елемент.

Поле за етикет

Икона

Добавя поле за показване на текстови етикети. Тези етикети са само за показване на предварително зададен текст, не и за въвеждане на текст.

Текстово поле

Икона

Добавя входно поле, в което можете да въвеждате и редактирате текст.

Списъчно поле

Икона

Добавя поле, в което можете да изберете елемент от списък.

Комбинирано поле

Икона

Добавя комбинирано поле. То предлага падащ списък, от който потребителят може да избере елемент. Ако желаете, можете да направите елементите в комбинираното поле „само за четене“.

Хоризонтален плъзгач

Икона

Добавя хоризонтален плъзгач в диалоговия прозорец.

Вертикален плъзгач

Икона

Добавя вертикален плъзгач в диалоговия прозорец.

Групираща рамка

Икона

Добавя рамка, в която можете визуално да групирате взаимосвързани контроли, например бутони за избор.

Икона Бележка

За да дефинирате две групи от бутони за избор, уверете се, че индексът за обхождане с Tab на групиращата рамка е между индексите на двете групи.


Лентов индикатор

Икона

Добавя лентов индикатор в диалоговия прозорец.

Хоризонтална линия

Икона

Добавя хоризонтална линия в диалоговия прозорец.

Вертикална линия

Икона

Добавя вертикална линия в диалоговия прозорец.

Поле за дата

Икона

Добавя поле за дата.

Ако припишете на полето за дата свойство „падащ списък“, потребителят може да отвори календар, от който да избере дата.

Поле за час

Икона

Добавя поле за час.

Числово поле

Икона

Добавя числово поле.

Поле за валута

Икона

Добавя поле за валута.

Форматирано поле

Икона

Добавя текстово поле, в което можете да зададете формата на въвеждания и извеждания текст и евентуални ограничителни стойности.

Поле с маска

Икона

Добавя поле с маска. Този вид поле поддържа маска за редактиране и маска – образец. Маската за редактиране определя какви данни може да въвежда потребителят. Маската – образец определя състоянието на полето при зареждане на формуляра.

Избор на файл

Икона

Добавя бутон, който отваря диалогов прозорец за избор на файл.

Избор

Икона

Включва и изключва режима на избиране. В този режим можете да избирате контролите в диалоговия прозорец, за да ги редактирате.

Свойства

Икона

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате свойствата на избраната контрола.

Активиране на тестов режим

Икона

Стартира тестовия режим. За да прекратите този режим, щракнете върху иконата за затваряне на диалоговия прозорец.

Управление на езика

Управление на езика икона

Отваря диалогов прозорец в който можете да разрешите и управлявате отделни набори от диалогови ресурси за няколко езика.

Дървовидна контрола

икона Управление на езика

Добавя контрола, която може да показва йерархичен списък. Можете да попълните списъка с ваша програма, използвайки функциите на приложния програмен интерфейс (XtreeControl).

Таблична контрола

икона Таблична контрола

Добавя таблична контрола, която може да показва данни като таблица. Можете да попълните данните с ваша програма, използвайки функциите на приложния програмен интерфейс.

Контрола за хипервръзка

икона Вмъкване на контрола за хипервръзка

Добавя контрола за хипервръзка, която може да отваря адрес с уеббраузър.

Моля, подкрепете ни!