Вмъкване на контроли

Отваря лентата Кутия с инструменти.

Икона за избор на контроли

Вмъкване на контроли

Бутон

Икона за бутон

Добавя команден бутон. Командните бутони могат да се използват за изпълняване на команда при определено събитие, например щракване с мишката.

Ако желаете, можете да добавите текст или графика в бутона.

Контрола за изображение

Икона за контрола с изображение

Добавя контрола, която показва графика.

Поле за отметка

Икона за поле за отметка

Добавя поле за отметка, което може да се използва за включване и изключване на функция.

Бутон за избор

Икона за бутон за избор

Добавя бутон, който позволява на потребителя да избере измежду няколко възможности. Групираните бутони за избор трябва да имат последователни индекси за обхождане с Tab. Те обикновено са оградени с групираща рамка. Ако имате две групи от бутони за избор, между индексите за обхождане на двете групи трябва да има поне един индекс на друг елемент. Например, това може да е рамката на втората група или произволна друга контрола в диалога с изключение на друг бутон за избор.

Поле за етикет

Икона за поле за етикет

Добавя поле за показване на текстови етикети. Тези етикети са само за показване на предварително зададен текст, не и за въвеждане на текст.

Текстово поле

Икона за текстово поле

Добавя входно поле, в което можете да въвеждате и редактирате текст.

Списъчно поле

Икона за списъчно поле

Добавя поле, в което можете да изберете елемент от списък.

Комбинирано поле

Икона за комбинирано поле

Добавя комбинирано поле. То предлага падащ списък, от който потребителят може да избере елемент. Ако желаете, можете да направите елементите в комбинираното поле „само за четене“.

Хоризонтален плъзгач

Икона за хоризонтален плъзгач

Добавя хоризонтален плъзгач в диалоговия прозорец.

Вертикален плъзгач

Икона за вертикален плъзгач

Добавя вертикален плъзгач в диалоговия прозорец.

Групираща рамка

Икона за групираща рамка

Добавя рамка, в която можете визуално да групирате взаимосвързани контроли, например бутони за избор.

note

За да дефинирате две групи от бутони за избор, уверете се, че индексът за обхождане с Tab на групиращата рамка е между индексите на двете групи.


Лентов индикатор

Икона за лентов индикатор

Добавя лентов индикатор в диалоговия прозорец.

Хоризонтална линия

Икона за хоризонтална линия

Добавя хоризонтална линия в диалоговия прозорец.

Вертикална линия

Икона за вертикална линия

Добавя вертикална линия в диалоговия прозорец.

Поле за дата

Икона за поле с дата

Добавя поле за дата.

Ако припишете на полето за дата свойство „падащ списък“, потребителят може да отвори календар, от който да избере дата.

Поле за час

Икона за поле с час

Добавя поле за час.

Числово поле

Икона за числово поле

Добавя числово поле.

Поле за валута

Икона за поле с валута

Добавя поле за валута.

Форматирано поле

Икона за форматирано поле

Добавя текстово поле, в което можете да зададете формата на въвеждания и извеждания текст и евентуални ограничителни стойности.

Поле с маска

Икона за поле с маска

Добавя поле с маска. Този вид поле поддържа маска за редактиране и маска – образец. Маската за редактиране определя какви данни може да въвежда потребителят. Маската – образец определя състоянието на полето при зареждане на формуляра.

Избор на файл

Икона за избор на файл

Добавя бутон, който отваря диалогов прозорец за избор на файл.

Избиране

Икона за избиране

Включва и изключва режима на избиране. В този режим можете да избирате контролите в диалоговия прозорец, за да ги редактирате.

Свойства

Икона за свойства

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате свойствата на избраната контрола.

Активиране на тестов режим

Икона за активиране на тестов режим

Стартира тестовия режим. За да прекратите този режим, щракнете върху иконата за затваряне на диалоговия прозорец.

Управление на езика

Икона за управление на езика

Отваря диалогов прозорец в който можете да разрешите и управлявате отделни набори от диалогови ресурси за няколко езика.

Дървовидна контрола

Икона за дървовидна контрола

Добавя контрола, която може да показва йерархичен списък. Можете да попълните списъка с ваша програма, използвайки функциите на приложния програмен интерфейс (XtreeControl).

Таблична контрола

Икона за таблична контрола

Добавя таблична контрола, която може да показва данни като таблица. Можете да попълните данните с ваша програма, използвайки функциите на приложния програмен интерфейс.

Контрола за хипервръзка

Икона за вмъкване на контрола за хипервръзка

Добавя контрола за хипервръзка, която може да отваря адрес с уеббраузър.

Моля, подкрепете ни!