Събития

Задайте макросите за събитията, свързани с избраната контрола или диалогов прозорец. Достъпните събития зависят от вида на контролата.

При фокусиране

Това събитие възниква, когато контролата получи фокуса.

При загуба на фокуса

Това събитие възниква, когато контролата загуби фокуса.

Натиснат клавиш

Това събитие възниква, ако потребителят натисне клавиш, докато фокусът е върху контролата.

Отпуснат клавиш

Това събитие възниква, ако потребителят отпусне клавиш, докато фокусът е върху контролата.

Променен

Това събитие възниква, когато контролата загуби фокуса и съдържанието ѝ е променено след загубата на фокуса.

Променен текст

Това събитие възниква, ако въведете или промените текст във входно поле.

Променено състояние на обект

Това събитие възниква, ако състоянието на поле бъде променено, например от отметнато на празно.

Мишката е вътре

Това събитие възниква, когато показалецът на мишката навлезе в контролата.

Преместена мишка с натиснат клавиш

Това събитие възниква, ако мишката бъде плъзната с натиснат клавиш.

Преместена мишка

Това събитие възниква, когато показалецът на мишката се премести през контролата.

Натиснат бутон на мишката

Това събитие възниква при натискане бутона на мишката, докато показалецът ѝ е върху контролата.

Отпуснат бутон на мишката

Това събитие възниква при отпускане бутона на мишката, докато показалецът ѝ е върху контролата.

Мишката е отвън

Това събитие възниква, когато показалецът на мишката напусне контролата.

При нагласяване

Това събитие възниква, когато плъзгач бъде преместен.

Моля, подкрепете ни!