Свойства на контроли и диалогови прозорци

Задава свойствата на избрания диалогов прозорец или контрола. За да използвате тази команда, трябва да работите в режим на проектиране.

Въвеждане на данни в диалоговия прозорец Свойства

Следните комбинации от клавиши са приложими при въвеждане на данни в полета с няколко реда или комбинирани полета в диалоговия прозорец Свойства:

Клавиши

Действие

Alt+стрелка надолу

Отваря списъка на комбинираното поле

Alt+стрелка нагоре

Затваря списъка на комбинираното поле

Shift+Enter

Вмъква нов ред в поле с няколко реда.

(Стрелка нагоре)

Преминава към предишния ред.

(Стрелка надолу)

Преминава към следващия ред.

Enter

Прилага промените, нанесени в полето, и поставя курсора в следващото поле.


Общи

Задайте свойствата на избраната контрола или диалогов прозорец. Достъпните свойства зависят от типа на контролата. Това означава, че долните свойства не са налични за всички видове контроли.

Събития

Задайте макросите за събитията, свързани с избраната контрола или диалогов прозорец. Достъпните събития зависят от вида на контролата.

Моля, подкрепете ни!