Управление на точките на прекъсване

Задава настройките за точки на прекъсване.

Точки на прекъсване

Въведете номер на ред за нова точка на прекъсване, после щракнете върху Нова.

Активна

Активира или дезактивира текущата точка на прекъсване.

Брой пасове

Задайте колко пъти да се изпълни редът, преди да се задейства точката на прекъсване.

Нова

Създава точка на прекъсване върху реда с указания номер.

Изтриване

Изтрива избраната точка на прекъсване.

Моля, подкрепете ни!