Прозорец „Наблюдение“

Прозорецът „Наблюдение“ ви позволява да следите стойностите на променливи по време на изпълнение на програма. Задайте променливата в текстовото поле „Наблюдение“. Щракнете върху Разрешаване на наблюдение, за да добавите променливата към списъка и да виждате стойностите ѝ.

Наблюдение

Въведете името на променливата, чиято стойност ще наблюдавате.

Премахване на наблюдение

Премахва избраната променлива от списъка с наблюдавани променливи.

Икона

Премахване на наблюдение

Редактиране стойността на наблюдавана променлива

Показва списъка с наблюдавани променливи. Щракнете два пъти върху елемент с кратка пауза между щракванията, за да редактирате стойността. Новата стойност ще бъде приета като стойност на променливата в програмата.

Моля, подкрепете ни!