Прозорец за следене

Прозорецът за следене ви позволява да наблюдавате стойностите на променливи по време на изпълнение на програма. Задайте променливата в текстовото поле Следене. Щракнете върху Разрешаване на следенето, за да добавите променливата към списъка и да виждате стойностите й.

Следене

Въведете името на променливата, чиято стойност ще наблюдавате.

Премахване от списъка за следене

Премахва избраната променлива от списъка със следени променливи.

Икона

Премахване от списъка за следене

Редактиране стойността на наблюдавана променлива

Показва списъка със следени променливи. Щракнете два пъти върху елемент с кратка пауза между щракванията, за да редактирате стойността. Новата стойност ще бъде приета като стойност на променливата в програмата.

Моля, подкрепете ни!