Развойна среда на LibreOffice Basic

В настоящия раздел е описана структурата на развойната среда на Basic.

Лента с инструменти Макрос

Лентата с инструменти Макрос съдържа команди за създаване, редактиране и изпълнение на макроси.

Прозорец за следене

Прозорецът за следене ви позволява да наблюдавате стойностите на променливи по време на изпълнение на програма. Задайте променливата в текстовото поле Следене. Щракнете върху Разрешаване на следенето, за да добавите променливата към списъка и да виждате стойностите й.

Прозорец на стека (Извиквания)

Стекът на извикванията ви позволява да следите реда на изпълняване на процедури и функции по време на изпълнението на програма. Процедурите и функциите се показват от долу нагоре, като най-скоро извиканата функция или процедура е в началото на списъка.

Управление на точките на прекъсване

Задава настройките за точки на прекъсване.

Клавишни комбинации за развойната среда на Basic

Команди от контекстното меню на разделите с модули

Вмъкване

Модул

Вмъква нов модул в текущата библиотека.

Диалогов прозорец

Вмъква нов диалогов прозорец в текущата библиотека.

Изтриване

изтрива избрания модул.

Преименуване

Преименува текущия модул на място.

Скриване

Скрива текущия модул.

Модули

Opens the Организиране на макроси dialog.

Моля, подкрепете ни!