Организиране на библиотеки и модули

Контейнери с библиотеки на Basic

Библиотеките на Basic могат да се съхраняват в три различни контейнера:

За достъп до макросите в библиотеките Макроси на приложението и Моите макроси от друг контейнер, включително този на документа, използвайте спецификатора GlobalScope.

Организиране на библиотеки

Създаване на нова библиотека

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Библиотеки.

 3. Посочете в списъка Местонахождение къде желаете да прикрепите библиотеката. Ако изберете „Макроси и диалогови прозорци на приложението“, библиотеката ще принадлежи на приложението LibreOffice и ще бъде достъпна за всички документи. Ако изберете документ, библиотеката ще бъде прикрепена към документа и ще бъде достъпна само от него.

 4. Щракнете върху Нова и въведете име, за да създадете нова библиотека.

Импортиране на библиотека

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Библиотеки.

 3. Посочете в списъка Местонахождение къде желаете да импортирате библиотеката. Ако изберете „Макроси и диалогови прозорци на приложението“, библиотеката ще принадлежи на приложението LibreOffice и ще бъде достъпна за всички документи. Ако изберете документ, библиотеката ще бъде импортирана в документа и ще бъде достъпна само от него.

 4. Щракнете върху Импортиране... и изберете външна библиотека за импортиране.

 5. Изберете библиотеките, които да бъдат импортирани, в диалоговия прозорец Импортиране на библиотеки. Той показва всички библиотеки, съдържащи се в избрания файл.

 6. Ако искате да вмъкнете библиотека само като обръщение, отметнете Вмъкване като обръщение (само за четене). Библиотеките само за четене са напълно функционални, но не могат да бъдат променяни в развойната среда на Basic.

 7. Ако желаете съществуващите библиотеки със същите имена да бъдат замествани, отметнете Замяна на съществуващи библиотеки.

 8. Щракнете върху OK, за да импортирате библиотеката.

Експортиране на библиотека

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Библиотеки.

 3. В списъка Местоположение задайте къде се съхранява библиотеката. Изберете библиотеката, която искате да експортирате. Забележете, че не можете да експортирате библиотеката Standard.

 4. Щракнете върху Експортиране...

 5. Изберете дали искате да експортирате библиотеката като разширение или като библиотека на BASIC.

 6. Щракнете върху OK.

 7. Изберете къде желаете да бъде експортирана библиотеката.

 8. Щракнете върху Записване, за да експортирате библиотеката.

Изтриване на библиотека

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Библиотеки.

 3. Изберете от списъка библиотеката, която да бъде изтрита.

 4. Щракнете върху Изтриване.

Организиране на модули и диалогови прозорци

Създаване на нов модул или диалогов прозорец

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Модули или Диалогови прозорци.

 3. Изберете библиотеката, в която да бъде вмъкнат модулът, и натиснете Нов.

 4. Въведете име за модула или диалоговия прозорец и щракнете върху OK.

Преименуване на модул или диалогов прозорец

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете два пъти върху модула, който искате да преименувате, с пауза между щракванията. Въведете новото име.

  В развойната среда на Basic щракнете с десния бутон върху името на модула или диалоговия прозорец сред етикетите в долния край на екрана, изберете Преименуване и въведете новото име.

 3. Натиснете Enter, за да потвърдите промените.

Изтриване на модул или диалогов прозорец

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 2. Щракнете върху раздела Модули или Диалогови прозорци.

 3. Изберете модула или диалоговия прозорец, който да бъде изтрит от списъка. Ако е необходимо, щракнете двукратно върху елемент, за да видите подчинените му елементи.

 4. Щракнете върху Изтриване.

warning

Изтриването на модул изтрива безвъзвратно всички съществуващи процедури и функции в него.


Организиране на проекти в документи или шаблони

Преместване или копиране на модули между документи, шаблони и самото приложение

 1. Отворете всички документи или шаблони, между които желаете да местите или копирате модули или диалогови прозорци.

 2. Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - Basic и щракнете върху Организатор или щракнете върху иконата Избор на модул в развойната среда на Basic, за да отворите диалоговия прозорец Управление на макроси.

 3. За да преместите модул или диалогов прозорец в друг документ, щракнете върху съответния обект в списъка и го плъзнете до желаната позиция. По време на плъзгането позицията – цел се показва с хоризонтална линия. Задръжте клавиша докато плъзгате, за да копирате обекта, вместо да го преместите.

Моля, подкрепете ни!