Редакторът на Basic

Редакторът на Basic предлага стандартните функции за редактиране, които са ви познати от работата с текстови документи. Той поддържа функциите на менюто Редактиране (Изрязване, Изтриване, Поставяне), възможност за избиране на текст с клавиша Shift, както и функции за позициониране на курсора (например преминаване от дума на дума с и клавишите със стрелки).

Дългите редове могат да бъдат разделяни на няколко части чрез завършване на ред с интервал и долна черта (_). Ред, завършен по този начин, се свързва със следващия в един цял логически ред. (Ако същият модул на Basic съдържа оператор „Option Compatible“, продължаването на редове важи и за редовете – коментари.)

Ако щракнете върху иконата Стартиране на BASIC в лентата Макрос, изпълнението на програмата започва от първия ред в редактора на Basic. Изпълнява се първата процедура или функция, след което изпълнението на програмата спира. Процедурата „Sub Main“ няма предимство при изпълнение.

tip

Вмъкнете кода на Basic между редовете Sub Main и End Sub, които ще видите, когато отворите развойната среда. Можете също така да изтриете всички редове и да въведете изцяло ваш собствен код на Basic.


Навигация в проект

Списъкът с библиотеки

За да заредите библиотека в редактира, изберете я в списъка Библиотека вляво от лентата с инструменти. Ще бъде показан първият модул от избраната бибиотека.

Каталог на обектите

За да видите каталога на обектите, щракнете върху иконата Каталог на обектите Икона в лентата „Макрос“.

Диалоговият прозорец показва йерархичен списък на всички съществуващи обекти. Щракнете двукратно върху елемент от списъка, за да видите подчинените му обекти.

За да видите определен модул в редактора или да позиционирате курсора в избрана процедура или функция, щракнете двукратно върху съответния елемент.

Записване и зареждане на код на Basic

Можете да запишете код на Basic в текстов файл, за да го импортирате в други среди за програмиране.

warning

Не можете да записвате диалози на Basic в текстови файлове.


Записване на изходен код в текстов файл

  1. Изберете от каталога на обектите модула, който желаете да експортирате като текст.

  2. Щракнете върху иконата Записване на изходния код като в лентата с инструменти „Макрос“.

  3. Изберете име на файл и щракнете върху OK, за да запазите файла.

Зареждане на изходен код от текстов файл

  1. Изберете от каталога на обектите модула, в който желаете да импортирате изходния код.

  2. Поставете курсора там, където искате да вмъкнете програмния код.

  3. Щракнете върху иконата Вмъкване на код на BASIC в лентата с инструменти „Макрос“.

  4. Изберете текстовия файл, който съдържа изходния код, и натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!