Библиотеки, модули и диалогови прозорци

Следва основна информация за работата с библиотеки, модули и диалози в LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic предлага средства за структуриране на проектите. Той поддържа различни подразделения, в които да групирате отделните процедури и функции на проекта си.

Библиотеки

Библиотеките служат за организиране на модули и могат да бъдат прикрепени или към документ, или към шаблон. При записване на документа или шаблона автоматично се записват и всички модули от библиотеката.

Всяка библиотека може да съдържа до 16 000 модула.

Модули

Модулите съдържат процедури, функции и декларации на променливи. Дължината на програмата, която може да се съхранява в един модул, е ограничена до 64 кБ. Ако е необходимо повече пространство, можете да разделите проекта на LibreOffice Basic на няколко модула и да ги запишете в една обща библиотека.

Диалогови модули

Диалоговите модули съдържат дефиниции на диалози, включително свойствата на диалоговия прозорец и на всеки елемент от диалога, както и зададените събития. Тъй като диалоговите модули могат да съдържат само по един диалог, често се наричат просто диалози.

Моля, подкрепете ни!